ALT BAŞLIKLARIYLA "OKUL"

Açık Okullar

Eğitim sistemleri açık sistemler. Ancak okullar iletişim ve gelişim anlamında dışarıya kapalılar; yeniliğe açıklık ve iş birliği refleksinde geri kalıyorlar.

Bu anlamda eğitimi ve Okulu etkileyen birçok trend ve megatrend mevcut. Bu önemli trendleri NetEdu ile birlikte moda kavramlardan sıyrılarak ve Okula etkilerini değerlendirerek konuşmak istiyoruz.

NetEdu, eğitim kurumlarının günümüz koşullarına daha iyi uyum sağlayacak şekilde kapsayıcı, işbirlikçi ve yenilikçi ekosistemlere dönüşmelerini sağlamak üzere çalışan eğitim liderlerinin bir araya gelmesiyle oluşmuş olan bir organizasyon. Açık Okullar Panelinde NetEdu’dan Prof. Jordi Diaz Gibson ve Dr. Gitte Miller Balslev’i panelist olarak ağırlayacağız.

Eğitimi ve Okulu Şekillendiren Trendler

Ekonomik, politik, sosyal ve teknolojik trend ve eğilimler erken çocukluktan itibaren yaşam boyu öğrenmeyi kapsayacak şekilde eğitimin geleceğini etkilemekte. OECD’nin (Organization for Economic Cooperation and Development) bu anlamda global trendler üzerine eğitimi bekleyen zorluklarla ilgili araştırmalarını değerlendirmeden ilerlemek, büyük resmi eksik değerlendirmemize yol açacaktır.

Eğitimi ve Okulu şekillendiren trendlerle ilgili son araştırma bulgularını OECD Analisti Sayın Marc Fuster’dan dinleyeceğiz.

Farklı Boyutlarıyla Okul

Okul algımız ve okula bakış açımız fazlasıyla “öğretim” temelli. Okul hepimiz için hala sadece bir öğretim kurumu. Oysa çocuklar okulda sosyalleşme, beslenme, oyun ve hareket, güvenlik ve benzeri birçok gelişimsel ihtiyacını da gideriyor. Bu ihtiyaçların göz ardı edildiği bir okulda, öğrenmenin gerçekleşmesini beklenemez.. Okulu bir yaşam alanı olarak yeniden düşünmeliyiz.

Okul yönetsel olarak da çok boyutlu bir alan. Okulun misyonunda, yönetişiminde, iletişiminde, organizasyonunda ve daha birçok boyutunda önemli değişimler yaşanıyor. Bu değişimleri sağlıklı bir şekilde izleyip uyarlamalıyız.

Paralel oturumlarda Okulu, tüm bu açılardan alanlarında uzman konuşmacılarımızla değerlendirmek istiyoruz.
• Çocuğun Yaşam Alanı Olarak Okul – Dr. Zeynep Erdiller, Boğaziçi Üniversitesi Temel Eğitim Bölümü, Bölüm Başkanı
• Öğrenme Topluluğu Olarak Okul – Feyza Eyikul, Başka Bir Okul Mümkün Derneği, Koordinatör
• Fiziki Mekan Olarak Okul – Pınar Gökbayrak, PAB Mimarlık, Mimar
• Yönetişim Alanı Olarak Okul – Darlene Fisher, NEASC Uluslararası Akreditasyon ve IB Eğitim Lideri ve Dr. Peggy Pelonis, American Community Schools Athens, Genel Müdür
• Öğretmenin Gelişim Alanı Olarak Okul – Dr. Selçuk Doğan, Georgia Southern University, Eğitim Fakültesi Öğretim Görevlisi ve Roberta Lenger-Kang, CPET Teachers’ Academy, Colombia Üniversitesi, Profesyonel Eğitim Direktörü

Dünyadan Farklı Okul Modelleri

Yeni okul modeller geliştirme ve yaşatma konusunda yetersiziz. Aynı zamanda birçok ülkede farklı, yenilikçi okul modelleri konuşuluyor, hayata geçiriliyor. Bu modelleri daha iyi tanımak ve tartışmak istiyoruz.

Konferansımızda; Paideia Okulları ile ilgili olarak National Paideia Direktör Yardımcısı Sayın Jeremy Spielman ve Yeşil Okullar ile ilgili olarak Çevre Eğitim Uzmanı Sayın Jaclyn George detaylı bilgiler sunacak, takip ettikleri yenilikçi uygulamaları paylaşacaklar.

Atölyeler

Konferansın ilk bölümünde Okullar ilgili ana konuları tartıştıktan sonra Derinlemesine Atölye çalışmalarında belli sorulara yanıtlar arayacak ve Okulu yeniden tasarlayacağız. Derinlemesine Atölyelerde ele alınacak konuları burada görebilir ve katılmak istediğiniz atölye seçimlerinizin Kayıt Forumunda yapabilirsiniz.

Tema
Sorular
Katılım
Okulda nitelikli katılımı engelleyen unsurlar nelerdir? Okulda ve sınıfta öğrencinin nitelikli katılımı nasıl sağlanır / geliştirilir?
Değişim Yönetimi
Okul’u dönüştürecek, yeniden tasarlayacak yönetim uygulamaları neler olabilir? Okul’un değişimini engelleyen koşullar nelerdir? Çözüm önerileri
Fiziki Mekan Olarak Okul
Okulun fiziki mekanları öğrenci ve öğretmenin iyi olma halini destekleyecek şekilde nasıl geliştirilebilir?
Ekoloji
Okul toplumu için ekolojik farkındalık nasıl sağlanır? Yenilikçi ne tür uygulamalar hayata geçirilebilir?
Öğretmenin Güçlenmesi
Okulda öğretmen güçlenmesini destekleyecek hangi mekanizmalar hayata geçirilebilir?
Teknoloji
Okulda teknoloji öğrenme ve yönetim süreçlerini destekleyecek bir şekilde nasıl kullanılabilir?
Kapsayıcılık
Okul ekosistemine dahil olan herkesin öğrenmesini ve iyi olma halini nasıl garanti altına alır?
Öğretim Programları
Okul müfredat içi ve müfredat dışı hangi öğrenmeleri sunabilir?
Olmaması Gerekenler
Okul neleri yapmamalı?
İşbirliği
Okul çevresiyle hangi işbirliklerini gerçekleştirir?
Veri Okuryazarlığı
Okulun paydaşları büyük ve küçük veriyi nasıl etkili kullanabilir?
Pozitif Okul İklimi
Okulun tüm paydaşlarının olumlu sosyal ilişkilerin içinde olacağı bir okul iklimi nasıl oluşturulur?
Öğrenme Ortamları
Okul ve sınıf, öğrenci ve öğretmenin iyi olma hali gözetilerek nasıl tasarlanabilir?