KENDİNİ TARTIŞAN "OKUL"

Hisar Okulları olarak 25. Yılımızı kutladığımız 2021-2022 Akademik Yılında, Türk eğitim dünyasına katkılarımızı sürdürerek; eğitimde yapısal dönüşümler için 2003 yılından bu yana önemli çalışmalar yürüten Eğitim Reformu Girişimi (ERG) Eğitim Laboratuvarı iş birliği ile, Akbank ana sponsorluğunda, 9-10 Nisan 2022 tarihlerinde çevrimiçi gerçekleşecek bir eğitim konferansı düzenleyeceğiz. Eğitimi konuşurken; gündelik yaşamımızı etkileyecek, davranışlarımızı değiştirmeye katkı sunacak ve hayatımızı iyileştirecek konulara yoğunlaşmaya ve bu konularda daha çok çözüm üretmeye ihtiyacımız olduğunu düşünüyoruz. Türkiye ve dünyada değişen eğitim paradigmalarını sorgulamak, eğitime dair önemli konu ve soruları farklı perspektiflerden değerlendirmek ve çözüm önerileri üretmek amacıyla düzenleyeceğimiz konferansın tema, program ve içeriği ERG Eğitim Laboratuvarı desteğinde tasarlandı. Konferansımızın teması “Okul” olacak. Eğitim sistemi her boyutuyla okulda hayat buluyor. Ancak okul, aynı zamanda en çok eleştiriye maruz kalan kurumlardan biri. COVID-19 salgını okulun hayatımızdaki yerini daha da görünür kıldı, aynı zamanda okulun geleceğine dair yeni tartışmalar açtı. Yine de eğitim hayatımızın merkezindeki ağırlığını koruyan okulu, başta çocuklar olmak üzere eğitimciler ve aileler için nasıl daha anlamlı hale getirebiliriz? Okulun geleceğini nasıl birlikte düşünebilir, nasıl tasarlayabiliriz? Özgün bir program eşliğinde, yurt içinden ve yurt dışından alanında uzman önemli konuşmacıları ağırlayacağımız konferans boyunca okul eğitiminin gelişimine dair uygulanabilir öneriler elde etmeyi, okul yaşamının niteliğini olumlu yönde etkileyecek çıktılar üretmeyi ve değişime katkıda bulunmayı umuyoruz. 9-10 Nisan 2022 tarihlerinde sizleri okulu farklı boyutlarıyla yeniden düşünmek ve yeniden tasarlamak için sizleri konferansımıza bekliyoruz. Konferansımızın 9 Nisan Cumartesi programı ve 10 Nisan Pazar günü gerçekleşecek “Yeni Yaklaşımlarla Okul” sunumları ve konferans kapanış konuşması Zoom Events platformu ve eş zamanlı olarak Hisar Okulları YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlanacaktır. YouTube yayınına konferans web sayfası üzerinden de ulaşabileceğinizi hatırlatmak isteriz.

Hisar Eğitim Vakfı, bir grup eğitim gönüllüsünün girişimiyle, 1970 yılında ülkemizde çağdaş ve ileri eğitim modellerinin uygulanmasını desteklemek amacıyla kurulmuş olup, ülkemizin köklü sivil toplum kuruluşlarından biridir.

Hisar Eğitim Vakfı, ülkemizde eğitime standartlarının yükseltilmesine ve topluma yararlı, yurtsever bireyler yetiştirme yoluyla ülkemizin kalkınmasına katkı sağlamak üzere faaliyetlerini sürdürmektedir.

Hisar Eğitim Vakfı tarafından 1996 yılında kurulan Hisar Okulları, Okulöncesinden 12. Sınıfa kadar yüksek akademik standartlarda kaliteli eğitim sunan bir okuldur. Okulumuzun misyonu güçlü akademik kadrosu ile yüksek standartlarda zenginleştirilmiş öğretim programları sunmanın yanı sıra öğrencilerinin içlerindeki potansiyellerini keşfetmelerini ve geliştirmelerini sağlamaktır. Hisar Okulları olarak, 2020 yılında Vakfımızın 50. Yılını gururla kutladık.  

Detaylı bilgi için tıklayınız.