KONUŞMACILAR

Okulu ve okul öğrenmesini birçok farklı boyutuyla, alanında yenilikçi modeller geliştirmiş konuşmacılarla yeniden düşünecek, yeniden tasarlayacağız.

Valerie Hannon
Darlene Fischer
Doç. Dr. Zeynep B. Erdiller Yatmaz
Dr. Gitte Miller Balslev
Dr. Peggy Pelonis
Jaclyn George
Jeremy Spielman
Marc Fuster
Feyza Eyikul
Pınar Gökbayrak
Prof. Dr. Murat Günel
Prof. Jordi Diaz Gibson
Dr. Selçuk Doğan
Meral Olcay
Dr. Roberta Lenger-Kang
M. Serdar Kuzuloğlu

Valerie Hannon

Valerie Hannon dünya çapında bir düşünce lideri olup sistemlerin, 21. yüzyılda “başarının” ne anlama geleceğini ve eğitimin yansımalarını ele almalarında esin kaynağı olmaktadır. Innovation Unit sosyal girişiminin ve Global Education Leaders Partnership‘in (Küresel Eğitim Liderleri Ortaklığı) kurucu ortağı olan Hannon, değişimin köklü bir temsilcisidir ve eğitim sistemlerinin günümüzde nasıl işlediğine dair derin bir anlayışı temel alır.

Daha önce ortaokul öğretmeni, araştırmacı, Derbyshire İl Meclisi’nde Eğitim Direktörü ve Birleşik Krallık Eğitim Bakanlığı’nda danışman olarak görev yapan Hannon, şimdilerde dünya genelindeki değişim programlarını desteklemeye yönelik bağımsız çalışmalar yapmaktadır.

Kendisi ayrıca OECD’nin 2030 Eğitim projesinde Kıdemli Danışmanlık görevini yürütmektedir. Hannon, uluslararası konferanslara ve çalıştaylara ana konuşmacı ve kolaylaştırıcı olarak düzenli bir biçimde katılmaktadır. Bu etkinliklerde aşağıdaki önemli araştırmalarından ve ortak yayınlarından faydalanmaktadır:

  Learning A Living: radical innovation in education for work (Bloomsbury 2013);

  Redesigning Education: shaping learning systems around the globe (Booktrope 2014)

  Local Learning Ecosystems (WISE 2019).

Hannon 2020 yılında Australian Learning Lecture girişiminin Future School konulu araştırmasını yürütmüştür. Bu çalışması 2021 yılının sonlarında kitap olarak yayımlanacaktır. Son yazdığı “THRIVE: the purpose of schools in a changing world” (2021) isimli kitabı Cambridge University Press tarafından yayımlanmıştır. Hannon ayrıca 2021’de EduFuturists tarafından Eğitimde Üstün Başarı Ödülü’ne layık görülmüştür.

Darlene Fischer

Eğitim dünyasına öğretmen olarak adım atan Dr. Fisher, 30 yılı aşkın bir sürede öğretmenlerin ve liderlerin baş öğretmeni olmuş ve birçok çalışmaya öncülük etmiştir. Kültürün, etkili liderlik uygulamaları üzerindeki etkisi hakkında doktora araştırması yapmıştır. Hâlen “Uluslararası Liderliğin Temelleri”nin geliştirilmesi ve kolaylaştırılması konusunda IB ile çalışmalar yürüten Fisher, Baş Eğitmen ve atölye tasarımcısıdır.

Ayrıca akreditasyon ekiplerinde liderlik yapmakta ve Uluslararası Akreditasyon Lideri olarak NEASC’ye danışmanlık vermektedir. İstanbul’da bulunan Enka Okullarında 2012’ye kadar 6 yıl boyunca tam zamanlı olarak yöneticilik görevi yapmıştır. Okul yöneticilerine akıl hocalığı yapmanın ve Asya, Orta Doğu ve Avrupa’da müfredat ve öğretmen gelişimi üzerine danışmanlık vermenin yanı sıra ECIS ve Cambridge (CIE) bünyesinde öğretmenlere eğitim vermiştir.

Fisher, hızla değişen ve kültürel bakımdan giderek farklılaşan dünyada güçlü ve etkili öğrenme toplulukları geliştirmek için dünya genelindeki okullarla ve liderlerle çalışmaya devam etmektedir.

Doç. Dr. Zeynep B. Erdiller Yatmaz

1997 yılında Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden mezun olmuştur. 1998 yılında Milli Eğitim Bakanlığı Yurtdışı Yüksek Lisans Eğitim Bursu ile Indiana University, Bloomington’da Erken Çocukluk Eğitimi alanında doktora eğitimi almak üzere Amerika Birleşik Devletleri’ne gitmiştir. 2003 yılında doktora eğitimini tamamlayarak Türkiye’ye dönmüştür. Doktora eğitimi süresince erken çocukluk eğitimi alanına ek olarak erken çocukluk döneminde aile-çocuk ilişkilerini temel alan aile çalışmaları alanında yan dal eğitimini tamamlamıştır. 2003-2009 yılları arasında Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nde, 2009-2011 yılları arasında Maltepe Üniversitesi’nde Okul Öncesi Öğretmenliği programlarında öğretim üyesi olarak görev yapmıştır. 2011 yılından itibaren de Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

Başlıca çalışma ve araştırma alanları arasında öğretmen eğitimi, öğretmenlerin mesleki gelişimi, çocukluğun tarihçesi ve toplumsal görünümleri, çocukluk sosyolojisi ve çocuk hakları yer almaktadır. 2006 yılında ilk oğlunun dünyaya gelmesiyle çocukların çocuklar tarafından yaşanmakta olan dünyasına adım atmış ve çocuğun sesini duymaya başlamış, ikinci oğlunun dünyaya gelmesiyle de bu sese kulaklarını kapatamayacağını anlayarak bilimsel çalışmalarını bu alana yoğunlaştırarak, çocuğun insan hakları savunucusu olmayı misyon edinmiştir. Bu doğrultuda mesleki kimliğinin en temel amacı, çocuklarla birlikte, yetişkin hegemonyasındaki dünyayı çocuk içeren, çocuğun sesine ve kararlarına yer veren bir dünya haline getirebilmektir.

Dr. Gitte Miller Balslev

Gitte Miller Balslev, Danimarka’da bulunan Roskilde Üniversitesi’nden, resmi nitelikli eğitimde işbirliğine dayalı yenilik alanında doktora derecesi almıştır. Southern Denmark Üniversitesi’nde (SDU) eğitim bilimleri alanında doktora sonrası çalışmalarına devam etmektedir. Ulusal reformlar, reformları uygulamaya yönelik eğitimde liderlik, işbirliğine dayalı yenilik ve eğitim ağları olarak ekosistemler (NetEduProject) üzerinden eğitimde değişimle ilgili araştırmalarını geliştirmektedir. NetEduProject, 10 ulusu içeren ve eğitim ağlarının potansiyelini inceleyen çok uluslu bir araştırma ve geliştirme projesidir.

Balslev, yılların deneyimini ve Danimarka’nın resmi eğitim sistemiyle olan güçlü bağları temel alarak Katılımlı Öğrenimi (Van de Ven 2007) geliştirmekte ve birden fazla uygulayıcı, meslek ve araştırmacı arasındaki ortak çalışmalar kapsamında araştırma projeleri yürütmektedir. Balslev, kurumsal seviyeden belediyelere ve ulusal seviyeye uzanan temel değişiklikleri kolaylaştırarak eğitim, yenilik ve organizasyon alanlarında sosyal sermayeyi güçlendirmiştir. Balslev SDU’da ayrıca BM hedefleriyle bağlantılı olarak üniversitede öğretme sürecinin geliştirilmesiyle ilgili çalışmalar yapmakta olup devlet eğitiminde pedagojik değişim yönetimi alanında yeni yüksek lisans programları geliştirmiştir.

Dr. Peggy Pelonis

Dr. Peggy Pelonis Atina American Community School Müdürü’dür (ACS Athens, Yunanistan).  Yirmi yıldan uzun süredir yüksek okul yönetiminde çalışmaktadır.

Ayrıca Kaliforniya’da bulunan bir ruh sağlığı toplum merkezi müdürü görevini sürdüren Pelonis, ulus ötesi psikoterapi uzmanıdır ve 2004 Olimpiyat Oyunları dahil pek çok önemli işletme ve organizasyonda travma danışmanı olarak çalışmıştır.  Dr. Pelonis Fullerton Üniversitesi ve LaVerne Üniversitesi (ABD) ‘nde Psikoloji Yüksek Lisans Programlarında öğretim üyesidir ve Malta Üniversitesi’nde ders vermiştir.

Dr. Pelonis’in yayımlanmış çok sayıda makale, kitap bölümü, dergi ve gazetelerdeki yazılarının yanı sıra dört kitabı da bulunmaktadır: Dr. William Nicoll ile birlikte yazdığı Resilience & the Internationally Mobile Family: Navigating Changes and Transitions (Esneklik ve Uluslarası Yer Değiştiren Aile: Değişimi ve Dönüşümü Yönetmek), Hayat Serüveninde Değişim, Her Şey Değişir (Yunanca), Dr. Jim Bitter ve Dr. Manford Sonstegard ile birlikte yazdığı Adım Adım Adleryen Grup Danışmanlığı ve Terapisi ve Dr. Maria Avgerinou ile birlikte hazırladığı Handbook of Research on K-12 Blended and Virtual Learning Through the i²Flex Classroom Model (i²Flex Sınıf Modeli Yoluyla K-12 Harmanlanmış ve Sanal Öğrenme Araştırma El Kitabı) adlı çevrimiçi öğretim hakkında önde gelen referans bir kitabının yazarı ve editörüdür.  Yazdığı makaleler ve kitap bölümleri eğitim liderliği ve eğitimsel değişimi yönetme konularına eğilmektedir.  Dr. Pelonis uluslararası akreditasyon alanında geniş deneyime sahiptir ve çok yakın zamanda Orta Eyaletler Birliği Komisyonu’na katılmak üzere davet almıştır.  Dünya genelinde pek çok akreditasyonu yönetmiş ve okulunun Mükemmelliği Sürdürmek için Orta Eyaletler Eylem Araştırması Protokolü’nce akredite edilmiş ilk uluslararası okul olması sürecini yönetmiştir.  Psikoloji ve İngiliz Edebiyatı alanında lisans ve yüksek lisans, ABD’den Yönetici MBA ve Bath Üniversitesi’nden Eğitimde Doktora (Birleşik Krallık) derecelerine sahiptir. Harvard Eğitim Okulu ve Harvard İşletme Okulu’ndan Okul Yönetimi Sertifikası almıştır. Amacı yeryüzündeki canlıları ve yaşamı iyileştirmek için gençleri bilgi, beceri ve etik karar vermeyi kullanacak şekilde eğitmektir.

Jaclyn George

​​Jaclyn George, on yıldır tutkulu bir eğitimci ve çevrecidir. Kanada’daki Windsor Üniversitesi’nden Çevresel Kaynak Yönetimi alanında lisans derecesi almış ve Ortaokul Son Sınıf Bilimleri alanında öğretme vasıflarını tamamlamıştır. Avustralya, Çin ve Endonezya’da çalışmalar yapmış ve öğretmen olarak hizmet vermiştir. George hâlen, Endonezya Bali’de bulunan Yeşil Okulları’nda birçok görev üstlenmektedir. Ortaokul Ekibi için proje yöneticisi olarak görev yapmakta, hem Orta Okul hem de Lise programları kapsamında Çevre Bilimi ve Çevre Dostu Çalışmalar derslerini vermektedir. Yeşil Okulları Bali bünyesinde Orta Okul için Bilim ve Çevre Dostu Çalışmalar programını, Lise için ise Çevre Bilimi programını tasarlamıştır.

Deneyimsel eğitim, George’un önemli ölçüde heyecan duyduğu bir alandır. Kendisi ayrıca öğrenci liderliğinde proje temelli öğrenme deneyimlerine destek vermektedir. Söz konusu okulda Çevre Dostu Çalışmalar bölümü başkanıdır. 8. sınıflara yönelik “Quest” isimli yarıyıl boyu süren bir bitirme projesinin koordine edilmesine de destek sağlamaktadır. “LEAP junior” isimli öğrenci liderliğindeki projelerle öğrencilerin topluluk içinde faal olmalarını sağlayan bir programın ortak kolaylaştırıcısı olmuştur. Birkaç yıl boyunca Green Generation (Yeşil Kuşak) programını yürütmüş ve 2018 BM Taraflar Konferansı’nda (COP 24) program koordinatörlüğü görevi yapmıştır. Eğitim programlarını, doğayla ilgili yaşanan deneyimler ve bağlantılar üzerinden zenginleştirmeyi amaçlamakta ve öğrencileri doğal çevreyle olan ilişkilerini benimseme, geliştirme ve ona saygı göstermeleri bakımından desteklemektedir.

Jeremy Spielman

Jeremy Spielman deneyimli bir öğretmen, müdür, sistem yöneticisi ve bir okul-dönüşüm temsilcisidir. Eğitim felsefesi, yanıtlara zorlamaktan yerine sorular sormaya ve gündem yaratmak yerine fikir birliği oluşturmaya dayalıdır. Spielman, Ulusal Paideia Merkezi bünyesine Müdür Yardımcısı olarak katılmadan önce Asheville City Okullarında Mesleki Gelişim, Dijital Öğrenme ve AIG programlama Yöneticisi olarak görev yapmıştır.

Bundan önce ise Danışman, Genç Okul Yönetim Kurulu Başkanı, Okul Müdürü, Program Koordinatörü ve Sınıf Öğretmeni olarak çeşitli görevlerde bulunmanın yanı sıra North Carolina Milli Eğitim Bakanlığı’yla işbirliği yaparak eyalet okullarında Bölge ve Okul Dönüşüm Rehberi olarak çalışmıştır.

Spielman’ın Yöneticilikle İlgili Önemli Özellikleri şunlardır:

*Değişime Öncülük Etme *Öğretim ve Müfredat Mühendisliği *Topluluk Önünde Konuşma *Medeni Söylemi Kolaylaştırma *Gelişim Üzerinden Eylemi Harekete Geçirme *Politika Araştırma ve Geliştirme *Stratejik Ortaklıklar Oluşturma *Kurum Değerinin Paydaşlarla Güçlendirilmesi *Etkinlik Gelişimi

Spielman, kolektif hayatı daha iyi kılmak için insanlara yatırım yaparak öz yeterliğe ilham kaynağı olmayı ve destek vermeyi amaçlamaktadır. Girişimci bir anlayışa sahip olan Spielman, doğru soruların yaratıcı tasarımların, çözümlerin, ve kamu eğitiminin değişmez gerçeğini dönüştürmek için gereken deneyimlerin önünü açabileceğine inanmaktadır.

Spielman boş zamanlarında ailesiyle vakit geçirmek, kitap okumak, sörf yapmak, kaya tırmanışı yapmaktan ve idealler tasarlamaktan hoşlanmaktadır. Ayrıca zorlu yeni çalışmalarda uğranılan başarısızlıklardan dersler çıkarması önemli bir özelliğidir. Bunların yanı sıra nitelikli bir tartışma, kahve, baharatlı yiyecekler, tesadüfi nezaket davranışları ve hemen hemen her türlü plansız macera Spielman’ın ilgilendiği diğer konulardır.

Marc Fuster

​​Marc Fuster, OECD’nin Eğitimde Yenilik ve Araştırma Merkezi’nde Analist olarak görev yapmaktadır. Kendisi ayrıca aynı kurumda gerçekleştirilen Eğitimi Şekillendiren Eğilimler çalışmasının bir katılımcısıdır. Daha önce Karmaşık Eğitim Sistemlerini Yönetme (GCES) ve Stratejik Eğitim Yönetişimi (SEG) projelerinde çalışmıştır. Pompeu Fabra Üniversitesi’nden (Barcelona, İspanya) “Mevcut Demokrasiler: ulusalcılık, federalizm ve çok kültürlülük” alanında yüksek lisans derecesi, siyaset bilimi alanında ise lisans derecesi almıştır. OECD’ye katılmadan önce Katalan Eğitim Bakanlığında görev yapmıştır.

Feyza Eyikul

Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu. 2002 – 2010 yılları arasında dış ticaret ile uluslararası alanda faaliyet gösteren firmalarda çalıştı.

2010 yılından itibaren Başka Bir Okul Mümkün hareketine dahil olarak sivil toplum ve eğitim alanına yöneldi. İlk BBOM Okulu Mutlu Keçi ile BBOM Öğretmen Köyünün kurulum süreçlerinde yer aldı. Bu deneyimlerden öğrendikleriyle 2013 yılından bu yana Şiddetsiz İletişim, Onarıcı Sistemler, İçermeci Karar Alma, Sosyokrasi gibi topluluk araçlara eğildi. Bu araçları deneyimleyerek öğrenmeye devam ederken aldığı ilhamı sivil alandaki topluluklarla profesyonel olarak paylaşmaya devam ediyor.

Pınar Gökbayrak

2007 yılından itibaren faaliyetini sürdüren PAB Mimarlık’ın Ali Eray ve Burçin Yıldırım ile birlikte kurucu ortaklarındandır. İstanbul’da doğdu. Üsküdar Amerikan Lisesi’ndeki ortaöğretiminin ardından, 2004 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’nde mimarlık eğitimini tamamlamış, lisans eğitiminin bir bölümünü Hollanda Eindhoven Teknik Üniversitesi’nde sürdürmüştür. İstanbul Teknik Üniversitesi Mimari Tasarım Programı’nda 2007 yılında tamamladığı yüksek lisans çalışması ile Mimarlık Vakfı 2. Mimarlık Araştırmaları Ödüllü Seçkisi’nde yer almıştır.

Çeşitli ulusal ve uluslararası ölçekli yarışmalarda ödüller almıi, ulusal ve uluslararası mimarlık seçkilerine dahil olmuitur.  2015 senesi Arkitera 40 Yaş Altı Genç Mimar Ödülü’nü almıitır. 13. Venedik Mimarlık Bienali’nde Dünyanın En Başarılı Genç Mimarları Seçkisi’nde yer almıştır.. 2004-2012 yılları arasında Betonart mimarlık dergisinin editörlüğünü üstlenmiştir. Mimari yayınlar için makaleler kaleme almakta ve çeşitli üniversitelerde jüri üyeliklerine devam etmektedir.  İstanbul Teknik Üniversitesi ve Osmangazi Üniversitesi’nde proje yürütücülüğü yapmıştır. Halen Özyeğin Üniversitesi’nde proje yürütücülüğü yapmaktadır. PAB Mimarlık çatısı altında, pek çok aktörün paydaş olduğu pabedu grubu ile eğitim mekanları üzerine çok disiplinli araştırma ve mimari çalışmalar yürütmektedir.

Prof. Dr. Murat Günel

Günel, Murat (d. 1976, Turgutlu, Manisa), eğitimci ve yönetici. 2018 yılından beri Koç Okulu’nda genel müdür olarak görev yapmaktadır.

Günel endüstri meslek lisesinden mezun olduktan sonra Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi’nde fizik eğitimi öğrenimi gördü. İstanbul’da fen bilgisi öğretmeni olarak çalışırken Milli Eğitim Bakanlığı bursu kazanarak lisansüstü öğrenim için ABD’ye gitti. Iowa State Üniversite’sinden fen bilgisi eğitimi alanında yüksek lisans (2003) ve doktora (2006) derecelerini aldı. Türkiye’ye dönüşünde öğretim üyesi olarak Atatürk ve Ahi Evran üniversitelerinde görev yaptı. 2008 yılında doçent, 2014 yılında profesör oldu. 2018 yılında ise Koç Okulu genel müdürlüğüne getirildi.

Çok sayıda kitap bölümü ile dergi makalesi yayımlanmış olan Prof. Günel, ayrıca ulusal ve uluslararası eğitim projeleri yürütmekte, fen eğitimi alanındaki uluslararası dergilerde yayın kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.

Jordi Diaz Gibson

Prof. Dr. Jordi Diaz Gibson, ekosistemler üzerine çalışmalar yapmış bir araştırmacı ve eğitim girişimcisidir. Daha iyi bir dünyayı amaçlayan çözümleri ortak tasarlamaya ve ortak uygulamaya yönelik öğrenme ekosistemlerinin kurulmasıyla ilgili çalışmalar yapmaktadır. Blaquerna, Ramon Llull Üniversitesi’nde (Barcelona, İspanya) Eğitim alanında dersler veren Gibson www.neteduproject.org topluluğunun lideridir.

NetEduProject, mevcut uygulamaları önemli ölçüde değiştirebilen ve öğrencileri toplu ve bağlantılı bir faaliyete etkin olarak dahil eden öğrenme ekosistemlerini ortak oluşturmayı ve kurmayı hedefleyen bir akademisyenler ve uygulayıcılar topluluğudur. Son yıllarda gruplar, işbirlikçi ve ekosistem temelli bir bakış açısından eğitimde liderlik ve eğitimde değişim ile ilgili çeşitli etki makaleleri yayımlamışlardır. Ekip; güvenilir ilişkileri ve işbirlikçi ve yenilikçi ortamları değerlendirerek ve iyileştirerek okullarını öğrenme ekosistemlerine dönüştürme konusunda liderleri desteklediğini iddia eden çevrimiçi bir platform olan SchoolWeavers Tool’un faaliyete geçirilmesi üzerinde çalışmaktadır.

Dr. Selçuk Doğan

Selçuk Doğan, 2019 yılından beri Georgia Southern Üniversitesi’nde Dr. Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır. Öğretmenlerin mesleki gelişimi ve öğrenme toplulukları oluşturma konularında araştırmalarını ve eğitim girişimlerini yürütmektedir. 

Son iki senede ekip olarak kazandığı $1.000.000 araştırma fonlarıyla, bilimsel çalışmalar yürütmekte ve online yüksek lisans programlarında ders vermektedir. 2017-2019 yılları arasında University of Florida’da tasarladığı STEM alanındaki lisans dersleriyle bir kere ‘’yenilikçi ders’’ ve bir kere ‘’etkili ders’’ ödülü olmak üzere iki ödüle layık görülmüştür. Son dört senede kendisinin, alanın en iyi ilk 5 eğitim dergilerinde, ders tasarımları, program geliştirme ve öğrenme konuları üzerine, dünyadaki farklı araştırmacılarla 20’den fazla bilimsel yayınları bulunmaktadır.

Meral Olcay

Meral Olcay, 1995’te Çapa Anadolu Öğretmen Lisesinden mezun olduktan sonra lisans derecesini 2000 yılında Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümünde, yüksek lisans derecesini ise 2016 yılında State University of New York, Eğitimde Çok Disiplinli Çalışmalar Bölümümde tamamlamıştır. 2017 yılında Principal’s Training Center Uluslararası Okul Yöneticiliği Eğitim Programını tamamlayan Olcay, halen Harvard Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde İleri Eğitim Liderliği Sertifika Programına devam etmektedir.

Meral Olcay öğretmenlik hayatına 2000-2001 yılları arasında Tekirdağ’da P. Narin Lisesinde İngilizce öğretmeni olarak başlamıştır. 2001 yılında Hisar Okullarına katılmış, 2006 yılına kadar İlkokul İngilizce Öğretmenliği, 2006-2013 yılları arasında ise İlkokul İngilizce Koordinatörlüğü görevlerini üstlenmiştir. Meral Olcay, 2013 yılında Hisar Okulları İlkokul Müdürü olmuş, 2020 yılında ise Stratejik Planlama ve Yönetişimden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığına atanmıştır. Kendisi İlkokul Müdürlüğü görevini yeni bir atama yapılana kadar sürdürmektedir.

M. Serdar Kuzuloğlu
Teknoloji Yazarı, Trend Avcısı

Çocukluk hayali olan medya dünyasına 1995 yılında adım attı. Bir dizi gazete, dergi,
radyo, televizyon ve dijital platformda teknoloji ve trendler konusunda okuyucu ve
izleyicilerini bilgilendirdi. Bu alanda birçok yayını internet ortamına taşıdı ve yönetti.
Kurucu ortağı olduğu dijital ajansta öncü içerik projelerine imza attı.

Halen çeşitli platformlarda teknoloji ve trendler konusunda içerik üretmeye devam
etmekte ve bu kapsamda konuşmalar yapmaktadır.