NEDEN "OKUL"U TARTIŞIYORUZ

Kendini Tartışan Okul Konferansında amacımız;

1- Hisar Eğitim Vakfı’nın 50. yılı onuruna, Türkiye ve dünyadaki değişen eğitim paradigmalarını sorgulamak, eğitime dair önemli konu ve soruları farklı perspektiflerden değerlendirmek ve çözüm önerileri üretmek,

2- Konferans sonunda MEB, paydaşlar ve diğer okullarla paylaşılmak üzere bir rapor hazırlamak.

Her bir katılımcının sadece izleyici olmayacağı, Okulun gelişimine dair öneriler getirebileceği ve değişime katkı
sağlayabileceği bir konferans hayal ediyoruz.

Önceliğimiz sistemi tartışmak yerine eğitimin hayat bulduğu ve tüm boyutlarıyla şekillendiği Okulu konuşmak olacak.

Konferansın ilk bölümünde konuşmacılardan uzman oldukları alanlarda Okulla ilgili  değerlendirmelerini ve farklı fikirlerini dinleyecek, Okulu yeniden düşüneceğiz. Derinlemesine Atölyelerde ise, önceden belirlenen tasarım soruları etrafında ve moderatör eşliğinde okulu farklı boyutlarıyla hayal edecek ve tasarım önerileri oluşturacağız.

İki günün sonunda davetli konuşmacılarımızın ve tüm katılımcıların değerli katkılarıyla eğitim sisteminin merkezinde olan Okulun mevcut sorunları ile ilgili somut ve uygulanabilir çözüm önerilerine ulaşacağımıza inanıyoruz. Bu önerileri bir rapor halinde MEB, tüm paydaşlar ve okullarla paylaşacak olmanın heyecanını şimdiden hissediyoruz.